Assignments

Topic Assignments Due date Submission Grade
Topic 2 Subir Archivo de hoja de cálculo de potencia demandada, ACT 2-2 - -
Topic 3 Subir ACT3.1 FACTURA - -
subir ACT 3-2 PROYECTO - -